Latest Product News from the Parakey team
Android
iOS
Improvement

Ännu smidigare för installatörer att lägga till en ny dörr via appen

Cecilia avatar
Shared by Cecilia • June 08, 2023

Det är nu smidigare än någonsin för dig som installatör att lägga till en ny dörr på en plats – direkt i appen!

  1. Gå till den aktuella platsen (under Platser) och tryck på Registrera dörr (visas om du har rollen Installer på platsen).
  2. Fyll i enhetens installationskod, ge dörren ett namn, ange hur länge dörren ska vara upplåst vid öppning och välj att automatiskt skapa en nyckel för att testa av installationen 🎉