Latest Product News from the Parakey team
Android
iOS

Varning om väldigt låg batterinivå i Parakey PDL visas i appen

Cecilia avatar
Shared by Cecilia • June 08, 2023

I appens Lås upp-vy notifieras nu alla användare när batterinivån i ett Parakey PDL-lås är Very low och ombeds vid upplåsning att kontakta ansvariga på platsen för batteribyte.

Om batterinivån skulle bli så låg att en upplåsning inte kan genomföras meddelas även detta i appen.