Latest Product News from the Parakey team
Android
iOS
New feature

“Favoriserade” dörrar visas nu högst upp i appen

Cecilia avatar
Shared by Cecilia • April 26, 2023

Vi har hörsammat feedback från våra användare med tillgång till många dörrar och gjort det enklare att hitta och låsa upp rätt dörr i appen 👏

Dörrarna som du oftast låser upp visas automatiskt överst i Lås upp-vyn och du kan själv välja hur många dörrar som ska visas som Ofta upplåsta. Du ändrar antalet under fliken Inställningar (tidigare Info) i appen.