Latest Product News from the Parakey team
Web Portal
Improvement

“Doors” är nu “Locks” och andra förbättringar i nya webbportalen

Emil avatar
Shared by Emil • December 01, 2023
  • Doors har döpts om till Locks och du kan nu filtrera på typ av lås såsom dörr, garageport eller körgrind
  • Schedules för schemalagda upplåsningar samt begränsning av nycklar har samlats under en dedikerad flik där du kan filtrera på typ av schema
  • Menyn har blivit tydligare
Web Portal
New feature

Tvåfaktorsautentisering i Parakey Webbportal

Emil avatar
Shared by Emil • December 01, 2023

Du som har administrativa rättigheter kan aktivera tvåfaktorsautentisering (2FA) för inloggning i Parakey Webbportal, vilket ökar säkerheten för ditt konto och minskar risken för obehörig åtkomst.

👉 Läs vidare om hur du aktiverar 2FA

Improvement

Byt hårdvara utan att byta NFC-sticker

Cecilia avatar
Shared by Cecilia • October 06, 2023

I fall där en Parakey-enhet behöver bytas ut kan detta numera göras utan behov att även byta ut tillhörande NFC-sticker.

Parakey NFC-sticker programmeras automatiskt om till den nya enheten när du som installatör använder funktionen Replace device i Parakey Webbportal och kan därefter nyttjas för att “blippa sig in” – förutsatt att användaren har den senaste appversionen.📱

Android
iOS
Improvement

Ännu enklare att slutföra installation i appen

Cecilia avatar
Shared by Cecilia • October 06, 2023

Flödet för att slutföra en installation i appen har blivit ännu smidigare. Du som är installatör ser nu alla steg i samma vy – bara att klicka på varje steg för att utföra det ✅

Parakey Slim

Dörrar med Parakey Slim kan nu hållas upplåsta

Cecilia avatar
Shared by Cecilia • June 20, 2023

Den senaste mjukvaran till Parakey Slim gör det möjligt att låta dörrar som styrs av världens minsta passersystem att stå upplåsta under en längre tid. Detta med hjälp av funktionen “Håll upplåst”🚪

Android
iOS
Improvement

Ännu smidigare för installatörer att lägga till en ny dörr via appen

Cecilia avatar
Shared by Cecilia • June 08, 2023

Det är nu smidigare än någonsin för dig som installatör att lägga till en ny dörr på en plats – direkt i appen!

  1. Gå till den aktuella platsen (under Platser) och tryck på Registrera dörr (visas om du har rollen Installer på platsen).
  2. Fyll i enhetens installationskod, ge dörren ett namn, ange hur länge dörren ska vara upplåst vid öppning och välj att automatiskt skapa en nyckel för att testa av installationen 🎉
iOS

Widgetar för låsskärmen på iPhone

Cecilia avatar
Shared by Cecilia • June 08, 2023

Nu finns två Parakey-widgetar tillgängliga i iOS (16 eller högre) så att Parakey-appen eller NFC-läsaren supersmidigt kan nås direkt från låsskärmen💥

Mer info om hur du lägger till widgetarna hittar du i vårt Help Center.

Android
iOS

Varning om väldigt låg batterinivå i Parakey PDL visas i appen

Cecilia avatar
Shared by Cecilia • June 08, 2023

I appens Lås upp-vy notifieras nu alla användare när batterinivån i ett Parakey PDL-lås är Very low och ombeds vid upplåsning att kontakta ansvariga på platsen för batteribyte.

Om batterinivån skulle bli så låg att en upplåsning inte kan genomföras meddelas även detta i appen.

Android
iOS

Stöd för Dark mode i Parakey-appen

Cecilia avatar
Shared by Cecilia • April 26, 2023

Det finns nu stöd för Dark mode i både iOS- och Android-appen, som följer telefonens globala inställningar🙌

Android
iOS
New feature

“Favoriserade” dörrar visas nu högst upp i appen

Cecilia avatar
Shared by Cecilia • April 26, 2023

Vi har hörsammat feedback från våra användare med tillgång till många dörrar och gjort det enklare att hitta och låsa upp rätt dörr i appen 👏

Dörrarna som du oftast låser upp visas automatiskt överst i Lås upp-vyn och du kan själv välja hur många dörrar som ska visas som Ofta upplåsta. Du ändrar antalet under fliken Inställningar (tidigare Info) i appen.