Latest Product News from the Parakey team
Parakey Slim

Dörrar med Parakey Slim kan nu hållas upplåsta

Cecilia avatar
Shared by Cecilia • June 20, 2023

Den senaste mjukvaran till Parakey Slim gör det möjligt att låta dörrar som styrs av världens minsta passersystem att stå upplåsta under en längre tid. Detta med hjälp av funktionen “Håll upplåst”🚪

Android
iOS
Improvement

Ännu smidigare för installatörer att lägga till en ny dörr via appen

Cecilia avatar
Shared by Cecilia • June 08, 2023

Det är nu smidigare än någonsin för dig som installatör att lägga till en ny dörr på en plats – direkt i appen!

  1. Gå till den aktuella platsen (under Platser) och tryck på Registrera dörr (visas om du har rollen Installer på platsen).
  2. Fyll i enhetens installationskod, ge dörren ett namn, ange hur länge dörren ska vara upplåst vid öppning och välj att automatiskt skapa en nyckel för att testa av installationen 🎉
iOS

Widgetar för låsskärmen på iPhone

Cecilia avatar
Shared by Cecilia • June 08, 2023

Nu finns två Parakey-widgetar tillgängliga i iOS (16 eller högre) så att Parakey-appen eller NFC-läsaren supersmidigt kan nås direkt från låsskärmen💥

Mer info om hur du lägger till widgetarna hittar du i vårt Help Center.

Android
iOS

Varning om väldigt låg batterinivå i Parakey PDL visas i appen

Cecilia avatar
Shared by Cecilia • June 08, 2023

I appens Lås upp-vy notifieras nu alla användare när batterinivån i ett Parakey PDL-lås är Very low och ombeds vid upplåsning att kontakta ansvariga på platsen för batteribyte.

Om batterinivån skulle bli så låg att en upplåsning inte kan genomföras meddelas även detta i appen.

Android
iOS

Stöd för Dark mode i Parakey-appen

Cecilia avatar
Shared by Cecilia • April 26, 2023

Det finns nu stöd för Dark mode i både iOS- och Android-appen, som följer telefonens globala inställningar🙌

Android
iOS
New feature

“Favoriserade” dörrar visas nu högst upp i appen

Cecilia avatar
Shared by Cecilia • April 26, 2023

Vi har hörsammat feedback från våra användare med tillgång till många dörrar och gjort det enklare att hitta och låsa upp rätt dörr i appen 👏

Dörrarna som du oftast låser upp visas automatiskt överst i Lås upp-vyn och du kan själv välja hur många dörrar som ska visas som Ofta upplåsta. Du ändrar antalet under fliken Inställningar (tidigare Info) i appen.

Parakey PDL
Improvement

Ännu enklare att uppdatera mjukvaran i Parakey PDL

Cecilia avatar
Shared by Cecilia • April 12, 2023

Förutom Owners, Administrators och Installers kan nu även du som har rollen Guest Admin eller App Guest Manager uppdatera mjukvaran i Parakey PDL🙌 Och det görs numera direkt från Lås upp-vyn!

Stå inom 3 meter från låset, tryck på dörrens namn/Uppdatera mjukvara följt av Uppdatera och följ instruktionerna i appen.

👉 I Parakey Help Center hittar du hela artikeln om att uppdatera mjukvaran

Android
iOS

Aktivera schema & slutför installation från Lås upp-vyn

Cecilia avatar
Shared by Cecilia • April 06, 2023

För att det ska vara så smidigt och intuitivt som möjligt att aktivera ett dörrschema eller slutföra installationen av en Parakey-enhet i appen kan du med rollen Owner, Administrator eller Installer nu utföra dessa åtgärder direkt från Lås upp-vyn i appen.

Under en dörrs namn indikeras om installationen av dess Parakey-enhet behöver slutföras i appen eller om ett nytt schema för dörren finns tillgängligt att aktivera. Bara att klicka på dörrens namn och följa instruktionerna i appen🎉

👉 Slutför installationen av en Parakey-enhet i appen

👉 Aktivera ett dörrschema

Web Portal

Uppdaterade flöden i Betaversionen av Parakey Next Gen Portal

Emil avatar
Shared by Emil • March 14, 2023

Efter feedback från våra kunder har vi uppdaterat flödet för att skapa nycklar, skicka nycklar, skapa scheman (för dörrar och nycklar), bjuda in användare och lägga till dörrar i Betaversionen av nya Parakey Webbportal.

Istället för att scrolla nedåt till nästa steg klickar du dig nu vidare i ett mer vertikalt flöde och har hela tiden en summering av stegen till höger.

Parakey PDL

Uppdaterad mjukvara till Parakey PDL – ökar robustheten och framtidssäkrar låset

Jonas avatar
Shared by Jonas • February 06, 2023

Den senaste mjukvaran till Parakey PDL (2.4.0) ökar robustheten i låset ytterligare och framtidssäkrar det för kommande funktioner i apparna och webbportalen.

Vad är nytt i mjukvaran?

  • Förbättrad loggning av låsets status, t ex batteristatus
  • Förbättrad hantering av upplåsning vid låg batterinivå
  • Förbättrad hantering vid kalibrering av lås
  • Ökad kryptering, vilket överträffar kraven, för kommande certifiering för SSF 3523 Klass 3
  • Omarbetat sätt att starta om Parakey PDL, för att låset inte ska råka startas om av misstag👇

Omarbetat sätt att starta om låset – så här gör du:

För handtaget upp eller ner 15 gånger inom tidsspannet 8-15 sekunder, var noga med att handtaget når horisontellt läge däremellan.